La nostra amiga Isabel Clemente, d'Arenys de Mar, ens ofereix un sopar-taller en el que coneixem els efectes terapèutics de la Música i tenim l'oportunitat de sentir els efectes vibracionals dels diapasons. Una experiència molt harmònica.